زمانبندی جشنواره
    • داوری بازی‌های رقابتی: ۱۵ آبان تا اول آذر
    • برگزاری مسابقات رکوردزنی: اول تا ۱۵ آذر
    • امتیازدهی کاربران و داوری‌های تخصصی: ۱۵ آبان تا ۱۵ آذر
    • اختتامیه و معرفی برگزیدگان: ۱۹ آذر