اپلیکیشن ها

نام
پلتفرم
دسته بندی
نوا تیم نرم افزاری : فرهاد شیرزاد
هواشناس تیم نرم افزاری : فرهاد شیرزاد
چیستا تیم نرم افزاری : فرهاد شیرزاد
شباگر تیم نرم افزاری :
حجم و مساحت تیم نرم افزاری :
لیبا تیم نرم افزاری : سنجاقک
گرنی و گریم تیم نرم افزاری : گروه فانوس گیم
سرآشپز پاپیون تیم نرم افزاری : پاپیون
WhatTheBubble تیم نرم افزاری : WhatTheApps
آیکافی تیم نرم افزاری :
اکسیر سبز تیم نرم افزاری : ستاره بنفش
سامانه هوشمند تخته سیاه تیم نرم افزاری : گروه همراه افزار دایا
زمان بندی